Matka Boska Antarktyczna
Matka Boska Antarktyczna

Rocznice

W roku 1998 nadeszła dziesiąta rocznica poświęcenia figury Matki Boskiej. Ogromny wkład w tę rocznicę miał ksiądz Leon Kantorski.

Odprawił on cztery msze święte rocznicowe - dwie w Lourdes i dwie w Fatimie.

W 2004 r. ksiądz Leon przywiózł z Rzymu błogosławieństwo Papieża Jana Pawła II dla Zbyszka Nowaka. W podziękowaniu pan Zbyszek podarował księdzu oprawioną kopię błogosławieństwa z dopiskiem:

Księdzu Leonowi z podziękowaniem za modlitwę i kilkudziesięcioletnie przewodnictwo duchowe, bez którego błogosławieństwo Ojca Świętego dla mnie i mojej pracy nie byłoby możliwe.

ks. Leon Kantorski

Z księdzem Leonem Kantorskim podczas odwiedzin z podziękowaniami za wstawiennictwo u Ojca Świętego.

 

Matka Boska Antarktyczna