Matka Boska Antarktyczna
Matka Boska Antarktyczna

Podziękowanie

Czy pomyślność zawdzięczamy mądrości?
Czy mądrość idzie w parze z pasją i miłością?
Skąd czerpiemy satysfakcję?
Jak los człowieka splata się z losami innych ludzi?

Kłaniam się księdzu Leonowi Kantorskiemu

Czytelnika tego albumu może zastanowić mój tak bliski kontakt z wybitnym kapłanem, jakim jest niewątpliwie ks. Leon Kantorski. Dlatego też postanowiłem napisać, jako uzupełnienie Albumu o Matce Boskiej Antarktycznej, krótkie wspomnienie o dziesiątkach lat naszej znajomości i podkreślić tym samym poważne znaczenie roli, jaką w moim życiu odegrał ks. Leon Kantorski. Zdaję sobie sprawę, że byłem jed­nym z wielu, których ksiądz Leon wspomagał swoją modlitwą i otaczał opieką, niech więc mój głos będzie próbą wyrażenia wdzięczności i pamięci, dla eschatologicznego ducha, dla inteligencji, życzliwości i mądrości księdza Leona Kantorskiego, mojego Kapłana.

Ks. Leon Kantorski celebruje mszę z okazji swoich dziewięćdziesiątych urodzin. Po zakończeniu mszy, przed kościołem zebrały się tłumy, aby złożyć życzenia Jubilatowi.

   
Podczas poczęstunku miałem okazję wręczyć księdzu Leonowi wstępne wydanie albumu o Matce Boskiej Antarktycznej. Na zdjęciu obok, wraz z żoną, składamy życzenia, jednocześnie zapraszając do wspólnego obchodzenia rocznicy postawienia figury Matki Boskiej na Antarktydzie.
 

 

Matka Boska Antarktyczna