Matka Boska Antarktyczna
Matka Boska Antarktyczna

Kontekst

Przez długi czas wielu duchownych nie mogło przekonać się do działalności bioenergoterapeutów - podobnie jak część środowiska lekarskiego. Z tego punktu widzenia ważne są dwa wydarzenia z 2007 roku.

Pierwsze, to konferencja radiowa, która miała miejsce 26 czerwca w Lublinie. Uczestniczyło w niej dwóch księży: ks. prof. Marian Rusecki zajmujący się między innymi teumatologią, czyli nauką o cudach oraz abp senior Bolesław Pylak. Obok siedział dr Jan Kondratowicz, onkolog, po drugiej stronie Zbigniew Nowak.

Rozmawiano o cudownych uleczeniach, które zdarzały się częstokroć również za sprawą modlitwy i wstawiennictwa księży. Co ważne - rozmowa zakończyła się pełnym porozumieniem.

We wrześniu w Katowicach miało miejsce poświęcenie sztandaru Krajowego Cechu Radiestetów i Bioenergoterapeutów.
Patronką cechu jest święta Hildegarda, która wszechstronnie zaangażowana w niesienie pomocy i nauczanie, była między innymi przyrodniczką i uzdrowicielką.

Śląska Izba Rzemieślnicza nie ma jeszcze patronki. Być może niegdyś zostanie nią Matka Boska Antarktyczna.

Wręczenie abp. Bolesławowi Pylakowi albumu o Matce Boskiej Antarktycznej. Całe przedsięwzięcie zyskało ogromną aprobatę księdza biskupa.

Poświęcenie sztandaru przez Jego Ekscelencję Biskupa Gerarda Bernadzkiego. Senior Cechu Jerzy Urbanowicz, Zbyszek Nowak członek Zarządu Cechu, Prezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach - prof. dr hab. Jan Klimek. 

Korespondencja z Ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem po przesłaniu Mu w prezencie urodzinowym egzemplarza albumu o Matce Boskiej Antarktycznej.

Matka Boska Antarktyczna