Matka Boska Antarktyczna
Matka Boska Antarktyczna

Ceremonia

Poświęcenie figury odbyło się w bardzo znaczących okolicznościach. Nie było to wyłącznie symboliczne spotkanie, a poważna ceremonia przy zachowaniu niezbędnych rytuałów Kościoła.

16 października 1988r. odbyła się msza święta i poświęcenie. Miała miejsce w siedzibie Episkopatu Polski, w prywatnej kaplicy arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego, który poprowadził ceremonię.


Początek ceremonii

Poświęcenie figury.

Zgodnie z obyczajem towarzyszyło mu dwóch księży w koncelebrze: ks. prałat Benedykt Woźnica oraz ks. proboszcz z Podkowy Leśnej - Leon Kantorski, ten sam, który dziesięć lat później odprawił msze z okazji rocznicy poświęcenia Matki Boskiej Antarktycznej w Lourdes oraz w Fatimie.

Matka Boska Antarktyczna